Between Two Cultures: Late 19th and 20th Century Chinese Paintings from the Robert H. Ellsworth Collection in the Metropolitan Museum of Art [Document imprimé] / Wen C. Fong 聞 方

Autor(es)
Fong, Wen C. 方聞 (Shanghai, 1930) [Auteur (article ou ouvrage)]
Date
2001
Adresse éditoriale
New York : The Metropolitan Museum of Art (MET) (New York), 2001
Ejemplar
CHI95Pnt/FON - Musée Cernuschi, musée des Arts de l’Asie de la Ville de Paris : Disponible.
Between Two Cultures: Late 19th and 20th Century Chinese Paintings from the Robert H. Ellsworth Collection in the Metropolitan Museum of Art

Información detallada

Autor(es)
Fong, Wen C. 方聞 (Shanghai, 1930) [Auteur (article ou ouvrage)]
Date
2001
País
Etats-Unis
Adresse éditoriale
New York : The Metropolitan Museum of Art (MET) (New York), 2001
Description

286 p., ill. en noir et en coul., 31 cm

Idioma
Nota(s)
Bibliog. p. 269 - 279. Index
ISBN
0-300-08850-7
Tema
Peinture, Art moderne, Réalisme, Art abstrait, Histoire de l'art, Collection publique, The Metropolitan Museum of Art (MET) (New York), Chen, Hengke 陈衡恪 (Jiangxi (province), 12–03–1876 - Pékin (Beijing), 17–09–1923), Cheng, Shifa 程十发 (10–04–1921 - Shanghai, 17–06–2007), Feng, Zikai 蘴子愷 (Shimenwan, 09–11–1898 - Shanghai, 15–09–1975), Fu, Baoshi 傅抱石 (05–10–1904 - 29–09–1965), Gao, Jianfu 高剣父 (1878 - 1951), Gao, Qifeng 高奇蜂 (1889 - 1933), Huang, Binhong 黄宾虹 (Jinhua, 27–01–1865 - Hangzhou, 25–03–1955), Li, Keran 李可染 (Xuzhou, 26–03–1907 - en 1989), Li, Kuchan 李苦禅 (Shandong (province), 11–01–1899 - 11–06–1983), Li, Ruiqing 李瑞清 (Jiangxi (province), 1867 - 1920), Lin, Fengmian 林風眠 (Guangdong (province), 22–11–1900 - Hong Kong, 12–08–1991), Liu, Haisu 刘海粟 (Changzhou, 16–03–1896 - Shanghai, 07–08–1994), Lu, Yanshao 陸儼少 (Shanghai, en 1909 - en 1993), Pan, Tianshou 潘天寿 (Zhejiang (province), 14–03–1897 - Hangzhou, 05–09–1971), Qi, Baishi 齊白石 (en 1864 - en 1957), Ren, Bonian 任伯年 (1840 - 1895), Ren, Xun 任薰 (1835 - 1893), Ren, Yu 任預 (1853 - 1901), Shi, Lu 石鲁 (1919 - 1982), Su, Renshan 蘇仁山 (vers 1814 - 1850), Wang, Yuan 王缘 (en 1908), Wang, Zhen 王震 (Zhejiang (province), en 1867 - en 1938), Wu, Changshuo 呉昌硕 (Zhejiang (province), 12–09–1844 - Shanghai, 29–11–1927), Wu, Guanzhong 吴冠中 (Yixing, 29–08–1919 - Pékin (Beijing), 25–06–2010), Wu, Zuoren 吴作人 (Jiangsu (province), en 1908 - en 1997), Xu, Beihong 徐悲鸿 (Chine, en 1896 - Chine, en 1953), Xu, Gu 虚谷 (1823 - 1896), Zeng, Xi 曾熙 (1861 - 1930), Zhang, Daqian 張大千 (en 1899 - en 1983), Zhao, Zhiqian 趙之謙 (Zhejiang (province), 09–07–1829 - 01–10–1884), Chine, Shanghai, Guangdong (province), Japon, Qing (1644-1911), République de Chine (1911-1949), République populaire de Chine (depuis 1949)
Résumé

30 artistes chinois représentent les diverses tendances de la peinture moderne, des traditionalistes aux modernistes influencés par la peinture occidentale

Prolongación

Prolongación
Ejemplar
CHI95Pnt/FON - Musée Cernuschi, musée des Arts de l’Asie de la Ville de Paris : Disponible.

Indización

Mots-clef sujets

Mots-clef géographiques

Retour vers le haut de page