Partager ce contenu

Iconographie
Lotus
Bouddhisme
Peinture murale
Sculpture
Zhao qiben ye —— Fojiao meishu zhong de lianhua yixiang yanjiu 照其本也——佛教美术中的莲花意象研究 = Pure and Bright As It Is: The Imagery of Lotus in Buddhist Art