Partager ce contenu

Eventail
Anthologie
Exportation
Ōgi : a history of the Japanese fan = Nihon no sensu no rekishi : Seiyō ni motarashita sono eikyō 日本の扇子の歴史 : 西洋にもたらしたその影響