Céramique ding
Beixuan Shuzhai 柏煊齋
Ding yao ceramics from the Beixuan shuzhai collection (1) = Bai xuan shu zhai Ding yao 柏煊書齋 · 定窯 (1)
Retour vers le haut de page