Partager ce contenu

Art contemporain
Peinture chinoise à l'encre
Sculpture
Imagerie chinoise : Exposition de la peinture à l'encre et de la sculpture de la Chine contemporaine = Zhongguo yixiang : Dangdai Zhongguo shuimo yu diaosu yishuzhan 中国意象 : 当代中国水墨与雕塑艺术展