Partager ce contenu

Art contemporain
Installation (art)
Huang, Yongping 黄永砯
Huang Yong Ping : Amoy / Xiamen