Partager ce contenu

Art du Japon
Influence
Collection
Kaigai ni okeru Nihon bijutsu korekushon no igi to sono katsuyō / Dai 2-kai Hokubei, Ōshū myu一jiamu Nihon senmonka renkei. Kōryū jigyō kokusai shinpojiramu, 2016.01.30 - 01.31, Tōkyō kokuritsu hakubutsukan 海外における日本美術コレクションの意義とその活用 / 第2回北米...