Partager ce contenu

Peinture chinoise à l'encre
Paysage
Oeuvre (étude et analyse)
Zhao, Mengfu 赵孟頫
Wu, Yuanzhi 武元直
Zhào Mèngfǔ yǐwèi zì yàn huí - Yuán chū wénrén shānshuǐhuà yǔ Jīn dài shì rén wénhuà 趙孟頫乙未自燕回 - 元初文人山水畫與金代士人文化 = Zhao Mengfu’s Return to the South in 1295: The Early Yuan Literati Landscape Painting and the Jin Literati Culture