Partager ce contenu

Peinture à l'huile
Thèmes, Motifs
Catholicisme - Eglise catholique
Castiglione, Giuseppe, S. J. (dit Lang Shining 郎世寧)
Yí luò de shǎo zuò : Láng Shìníng lái huá qián suǒzuò yóuhuà 遺落的少作一郎世寧來華前所作油畫 = Lost Artwork: Oil Paintings Made by Giuseppe Castiglione before His Arrival to China