Partager ce contenu

Poterie
Bronze
Laque (arts décoratifs)
Verre (objet)
Bijou
Guizhou Pingba xian Xiayun zhen Han mu de fajue 贵州平坝县夏云镇汉墓的发掘 = The Excavation of the Tombs of the Han Dynasty at Xiayun Town, Pingba County, Guizhou