Partager ce contenu

Ambassade
Etiquette et protocole
Histoire politique
Qianlong 乾隆, empereur de Chine
Macartney, George
Lun Qing dai youguan Qianlóng chaoying shi jinjian li de jishu bianhua 论清代有关乾隆朝英使觐见礼的记述变化 = On The Different Records about Rituals in The Macartney’s Embassy to The Qing Court of Qianlong’s Regime