Partager ce contenu

Art indépendant
Peinture
Mouvement artistique
Wuming (mouvement)
Zhang, Wei 张伟
Zhang Wei : Wuming huaji. Juan 10 张伟 : 无名画集. 卷十 = Zhang Wei: Wuming (No Name) Painting Catalogue. Vol. 10