Partager ce contenu

Gravure
Gao, Rongsheng 高荣生
Heibai shebu —— Gao Rongsheng de yishu shijie 黑白涉步——高荣生的艺术世界 = Strolling in Black and White: Gao Rongsheng's World of Art