Partager ce contenu

Gravure
Représentation humaine
Yan, Han 彦涵
Chatu zhong de xijuhua biaoda —— Yi Yan Han zuopin 《Wang Gui yu Li Xiangxiang》 weili 插图中的戏剧化表达——以彦涵作品《王贵与李香香》为例 = Dramatic Expressions in Illustrations: A Case Study of Yan Han's Wang Gui and Li Xiangxiang