Partager ce contenu

Art contemporain
Art abstrait
Peinture chinoise à l'encre
Ye, Xing Qian 叶星千
YE Xing Qian = Ye Xingqian huaji 2002-2004 葉星千畵集 2002-2004